Vodič za ruralni turizam

Vodič za ruralni turizam

Ovaj Vodič je, pre svega, namenjen ženama iz ruralnih područja, ali i svima drugima koji žele da se bave ili se već bave ruralnim turizmom. Orijentisan je primarno na ruralni turizam na seoskim gazdinstvima (agroturizam) i pruža obilje korisnih informacija, saveta i preporuka koje se mogu vrlo jednostavno i praktično primeniti.

O ruralnom turizmu

Ruralni turizam ima veliki potencijal da stimuliše lokalni ekonomski rast i društvene promene zbog svoje usaglašenosti sa drugim privrednim delatnostima, zbog svog doprinosa BDP-u i otvaranju radnih mesta, kao i mogućnosti da utiče na pravilniji raspored tražnje u vremenu (smanjenje sezonskih uticaja) i prostorno.

UNWTO definiše ruralni turizam kao vrstu turističke aktivnosti u kojoj je iskustvo posetioca povezano sa širokim spektrom proizvoda i usluga koje su generalno povezane sa aktivnostima na otvorenom, poljoprivredom, ruralnim načinom života i kulturom, pecanjem, šetnjom u prirodi.

Teme

Da li je ruralni turizam za tebe

Kako razviti održivi biznis

Turistička ponuda

Finansije

Marketing

Ruralni turizam i žene u ruralnim područjima

Osnaživanje žena je od posebnog značaja u ruralnim oblastima. Žene u ruralnim oblastima su snažni pokretači promena jer doprinose inkluzivnijem i pravednijem društvu, pogotovo ako im se daju jednake mogućnosti i resursi za pokretanje i razvoj svog biznisa u ruralnom turizmu.

Smatra se da osnaživanje žena ima pet komponenti:

 • Unapređenje osećaja sopstvene vrednosti;
 • Pravo da imaju i određuju izbore;
 • Pravo da imaju pristup mogućnostima i resursima;
 • Pravo da imaju moć da kontrolišu sopstvene živote, kako unutar tako i van kuće;
 • Osposobljavanje da utiču na pravac društvenih promena kako bi se stvorio pravedniji društveni i ekonomski poredak, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

7 glavnih izazova sa kojima se žene suočavaju u vođenju biznisa u ruralnom turizmu

 • Ograničen pristup finansijskim sredstvima
 • Balansiranje odgovornosti
 • Neadekvatan sistem podrške
 • Rodna neravnopravnost
 • Ograničeno znanje
 • Nepovoljni socijalni uslovi
 • Samopouzdanje

Vrste ruralnog turizma

Ruralni turizam se može podeliti u više grana. U okviru ovog vodiča, koristiće se podela koju je napravilo Ministarstvo turizma Hrvatske u svom Priručniku za ruralni turizam iz 2011. godine.

RURALNI TOURIZAM

 • seoski turizam
 • turizam u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
 • avanturistički turizam
 • vinski turizam
 • gastro turizam
 • zdravstveni turizam (spa)
 • lovački turizam
 • verski turizam
 • ribolovni turizam
 • kulturni turizam

SEOSKI TURIZAM

 • agroturizam
 • ruralni kamp
 • soba za degustaciju
 • etno sela
 • područja za piknik
 • etnografske zbirke
 • ruralna kuća za odmor
 • seoski manifestacije
 • ruralni pansion (noćenje sa doručkom)
 • folklor
 • ruralni porodični hotel

AGROTURZAM

 • usluge noćenja
 • usluge služenja hrane
 • ostale usluge aktivnog odmora na turističkom seoskom porodičnom gazdinstvu

Među različitim vrstama ruralnog turizma, najprepoznatljiviji je turizam na seoskim gazdinstvima, koji se u nekim zemljama naziva i agroturizam.

Preuzmi kompletan tekst vodiča u PDF formatu

Izbor teme:

Test: PROCENA TURISTIČKOG POTENCIJALA VAŠE LOKACIJE

Test: PROCENA TURISTIČKOG POTENCIJALA REGIONA

Test: LIČNA PROCENA