Vodnik za podeželski turizem

Vodnik za podeželski turizem

Primarni namen tega vodnika je ponuditi uporabna orodja za ženske s podeželja, pa tudi za vse druge, ki se želijo ukvarjati ali se že ukvarjajo s podeželskim turizmom. Ta vodnik obravnava predvsem kmečki turizem na podeželskih kmetijah (kmečki turizem, turizem na kmetiji). 

Zagotavlja obilo koristnih informacij, nasvetov in priporočil, ki jih je mogoče zelo preprosto uporabiti v praksi.

PODEŽELSKI TURIZEM

Podeželski turizem ima velik potencial za spodbujanje lokalne gospodarske rasti in družbenih sprememb zaradi njegovega dopolnjevanja z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, njegovega prispevka k BDP in ustvarjanju delovnih mest ter njegove zmožnosti spodbujanja razpršitve povpraševanja v času (boj proti sezonskosti) in na širšem območju ozemlja.

UNWTO pojmuje podeželski turizem kot »… vrsto turistične dejavnosti, pri kateri je obiskovalčeva izkušnja povezana s široko paleto izdelkov, ki so na splošno povezani z dejavnostmi, ki temeljijo na naravi, kmetijstvu, podeželskim življenjskim slogom/kulturo, ribolovom in ogledovanjem znamenitosti«.

Teme

Ali je turizem na podeželju za vas

Kako razviti trajnostno podjetje

Turistična ponudba

Trženje

Podeželski turizem in ženske na podeželju

Krepitev vloge žensk je še posebej pomembna na podeželju. Podeželski turizem, ki ga vodijo ženske, ne ustvarja le delovnih mest in prispeva h gospodarski rasti, ampak pomembno vpliva tudi na lokalne skupnosti. Poleg tega so ženske na podeželju močno gonilo sprememb, saj prispevajo k bolj vključujoči družbi, ki temelji na pravičnosti, zlasti če imajo enake možnosti in vire za začetek in razvoj svojega podjetja v podeželskem turizmu.

Opolnomočenje žensk ima pet komponent:

 • izboljšanje občutka samozavesti;
 • pravica do lastne izbire;
 • pravica do dostopa do priložnosti in virov;
 • pravica do nadzora nad lastnim življenjem, tako znotraj kot zunaj doma;
 • opolnomočenje, da vplivajo na smer družbenih sprememb za ustvarjanje pravičnejših družbenih in ekonomskih sistemov, na nacionalni in mednarodni ravni.

7 glavnih izzivov, s katerimi se srečujejo ženske pri vodenju podjetja v podeželskem turizmu

 • Omejeni viri finančnih virov
 • Usklajevanje obveznosti
 • Neustrezni podporni sistem
 • Neenakost spolov
 • Izboljšanje znanja
 • Neugodne socialne razmere
 • Samozavest

Vrste podeželskega turizma

Turizem na podeželju lahko razdelimo na več panog. Vaški turizem, kmečki turizem, agroturizem, turistična družinska kmetija, kmečko gospodinjstvo, kmečki turizem – vse to so pojmi, s katerimi se lastniki kmetij, ki se ukvarjajo ali se nameravajo ukvarjati s turističnimi storitvami na svojih kmetijah, neizogibno in skoraj vsakodnevno srečujejo. Glede na pogosto uporabo omenjenih izrazov je med lastniki kmetij pogosto zmeda, kateri izraz je pravilen.

PODEŽELSKI TURIZEM

 • vaški turizem,
 • turizem v narodnih parkih in
 • naravnih parkih,
 • avanturistični turizem,
 • vinski turizem,
 • gastro turizem,
 • zdravstveni turizem (toplice),
 • lovski turizem,
 • verski turizem,
 • ribiški turizem,
 • kulturni turizem,

VAŠKI TURIZEM

 • kmečki turizem,
 • podeželski tabor,
 • degustacijski prostor,
 • tradicionalne vasi,
 • piknik prostori,
 • etnografske zbirke,
 • podeželska počitniška hiša,
 • vaške prireditve,
 • podeželski B&B (nočitev z zajtrkom),
 • folklora,
 • podeželski družinski hotel.

KMEČKI TURIZEM

 • nočitev,
 • gostinske storitve,
 • druge storitve in doživetja na turistični družinski kmetiji.

Med vrstami podeželskega turizma je najbolj prepoznaven turizem na podeželskih kmetijah (turizem na kmetiji ali kmečki turizem), ki ga nekateri imenujejo tudi agroturizem.

Prenesite celotno besedilo vodnika v PDF formatu

Izberite temo:

Test: OCENA TURISTIČNEGA POTENCIALA VAŠE LOKACIJE

Test: OCENA TURISTIČNEGA POTENCIALA REGIJE

Test: OSEBNA OCENA