Vodnik za podeželski turizem

O projektu

Nove možnosti za trajnostni podeželski turizem za ženske na obmejnih območjih

Projekt »Nove možnosti učenja o trajnostnem podeželskem turizmu za ženske v obmejnih območjih – NEW LOW« se izvaja v okviru programa Erasmus+.

Erasmus+ je program EU za podporo izobraževanju, usposabljanju mladine in podporo športu v Evropi. Program 2021–2027 daje močan poudarek socialni vključenosti, zelenim in digitalnim prehodom ter spodbujanju sodelovanja mladih v demokratičnem življenju.

Projekt izvaja konzorcij treh partnerjev: Inštitut za čezmejna območja iz Srbije, Lokalna akcijska skupina Međimurski doli i bregi iz Hrvaške in Razvojni center Novo mesto.

Splošni cilj projekta je izboljšati kompetence in znanje žensk, ki živijo na obmejnih območjih, z ustvarjanjem visoko kakovostnih in lahko dostopnih učnih priložnosti za trajnostni podeželski
turizem.

Cilji projekta so:

 • Ustvariti visokokakovostno metodologijo usposabljanja in digitalno platformo za ženske, ki živijo na obmejnih območjih, za podporo njihove ideje s področja razvoja trajnostnega podeželskega turizma.
 • Izobraziti pilotno skupino žensk iz obmejnih območij Srbije, Hrvaške in Slovenije za trajnostni podeželski turizem.

Ženske na podeželju, ki se ukvarjajo s podeželskim turizmom se lahko spopadajo z različnimi izzivi, lahko so jim težko dostopne že samo informacije o razpoložljivih delovnih mestih. Soočajo se s pomanjkanjem možnosti in kompetenc za diverzifikacijo podeželskega gospodarstva s čimer bi  izboljšale svoj splošni položaj, omejenimi možnostmi in viri za usposabljanje in izobraževanje, lahko tudi z omejenimi možnostmi dostopanja do finančnih virov. Zagotavljanje teh kompetenc in ustvarjanja lahko dostopne baze znanja, ki krepi zmogljivosti podeželskega turizma bo neposredno
izboljšalo kakovost in učne priložnosti zanje.

Dodatno bo projekt podprl tudi naslednji tematski področji:

 • Ustvarjanje in spodbujanje učnih priložnosti med vsemi državljani in generacijami – projekt bo zagotovil nov pristop pri izobraževanju in podpori ženskam na obmejnih območjih, da bi izboljšale svoje spretnosti in znanja za podeželski turizem. S tem pripomoremo k diverzifikaciji kmečkih
  gospodinjstev s čimer se izboljša njihov položaj.
 • Spodbujanje inovativnih praks učenja in poučevanja – projekt bo zagotovil sodoben način podpore
  ženskam pri prehodu iz tradicionalnih kmečkih gospodinjstev na naprednejši – v turizem usmerjen
  pristop, ki bo ustvaril boljše možnosti za krepitev njihovih dohodkov in kakovosti življenja na splošno.

Glavni rezultati projekta so:

 • Metodologija oz. priročnik za usposabljanje žensk iz obmejnih območij s področja podeželskega
  turizma pripravljena in dostopna na spletu, ki je na voljo vsem organizacijam, ki se ukvarjajo s
  turizmom.
 • Organiziranousposabljanje trenerjev ter 9 oseb iz partnerskih organizacij, ki so pridobili kompetence za izobraževanje žensk iz obmejnih območij, ki se podajajo na pot turizma na podeželju.
 • 30 žensk, usposobljenih za trajnostni podeželski turizem s pilotnimi usposabljanji – 10 v vsaki partnerski državi: Srbiji, na Hrvaškem in Sloveniji.
 • Ustvarjena digitalna platforma za trajnostni podeželski turizem, dostopna na spletu v 4 jezikih (angleški, srbski, hrvaški in slovenski).
 • Organizirane 3 predstavitve za 30 organizacij, ki podpirajo podeželsko gospodarstvo in razvojturizma o razviti metodologiji usposabljanja in digitalni platformi.

Izberite temo:

Test: OCENA TURISTIČNEGA POTENCIALA VAŠE LOKACIJE

Test: OCENA TURISTIČNEGA POTENCIALA REGIJE

Test: OSEBNA OCENA