Vodič za ruralni turizam

O projektu

Nove mogućnosti za održivi ruralni turizam za žene u pograničnim oblastima

Projekat „Nove mogućnosti za održivi ruralni turizam za žene u pograničnim oblastima“ sprovodi se u okviru Erazmus+ programa.

Erazmus+ je program EU za podršku obrazovanju, obuci, omladini i sportu u Evropi. Program u periodu 2021-2027. stavlja snažan fokus na socijalno uključivanje, zelenu i digitalnu tranziciju i promovisanje učešća mladih u demokratskom životu.

Projekat realizuje konzorcijum od tri partnera: Institut za prekogranična područja iz Srbije, Lokalna akciona grupa Međimurski doli i bregi iz Hrvatske i Razvojni centar Novo Mesto iz Slovenije.

Opšti cilj projekta je unapređenje kapaciteta žena koje žive u pograničnim područjima kroz stvaranje visokokvalitetnih i lako dostupnih mogućnosti učenja za održivi ruralni turizam.

Specifični ciljevi su:

  • Stvoriti visokokvalitetnu metodologiju za obuku i digitalnu platformu za žene koje žive u pograničnim područjima za održivi ruralni turizam i
  • Edukovati pilot grupu žena iz pograničnih područja Srbije, Hrvatske i Slovenije za održivi ruralni turizam

Glavni izazovi sa kojima se danas suočavaju žene koje žive i rade u ruralnoj ekonomiji u pograničnim oblastima istočne Evrope su poteškoće/problemi zbog činjenice da su pogranična područja obično manje dostupna, manje naseljena, sa nižim ljudskim potencijalima.

Pored toga, one imaju nedostatak informacija o dostupnosti poslova, nedostatak mogućnosti za diversifikaciju ruralne ekonomije, kao i mogućnosti za obuku i obrazovanje, ograničen pristup resursima znanja i ograničen pristup finansijskim i nefinansijskim uslugama. Pružanje obuke za njih i stvaranje lako dostupne baze znanja za ruralni turizam će direktno poboljšati kvalitet mogućnosti učenja za njih.

Projekat će, osim ovoga, dati doprinos u još dve oblasti:

  • Stvaranje i promocija prilika za učenje među svim građanima i generacijama – jer će Projekat pružiti novi pristup u obrazovanju i podršku ženama u pograničnim oblastima da unaprede svoje veštine i znanja za ruralni turizam kako bi im pomogao da diversifikuju svoja pretežno poljoprivredna domaćinstva i poboljšaju svoj ukupni položaj.
  • Podsticanje inovativnih praksi učenja i podučavanja – jer će Projekat pružiti moderan način podrške ženama da pređu sa tradicionalnih domaćinstava zasnovanih na poljoprivredi na napredniji – turistički orijentisan pristup koji će stvoriti bolje mogućnosti za poboljšanje njihovih prihoda i kvaliteta života uopšte.

Glavni rezultati projekta su:

  • Metodologija obuke za obuku žena iz pograničnih područja u ruralnom turizmu pripremljena i dostupna online za organizacije koje podržavaju ruralnu ekonomiju
  • Organizovana obuka trenera i obučeno 9 ljudi iz partnerskih organizacija za edukaciju žena iz pograničnih područja za održivi ruralni turizam
  • 30 žena obučeno za održivi ruralni turizam kroz pilot obuke – 10 u svakoj partnerskoj zemlji: Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji
  • Kreirana digitalna platforma za održivi ruralni turizam, dostupna na internetu na 4 jezika (engleski, srpski, hrvatski i slovenački)
  • Organizovane 3 prezentacije za 30 organizacija koje podržavaju ruralnu ekonomiju i razvoj turizma na razvijenoj metodologiji obuke i digitalnoj platformi

Izbor teme:

Test: PROCENA TURISTIČKOG POTENCIJALA VAŠE LOKACIJE

Test: PROCENA TURISTIČKOG POTENCIJALA REGIONA

Test: LIČNA PROCENA