Vodič za ruralni turizam

O projektu

Nove mogućnosti za održivi ruralni turizam za žene u pograničnim oblastima

Projekt „Nove prilike za održivi ruralni turizam za žene u pograničnim područjima“ provodi se u sklopu programa Erasmus+.

Erasmus+ je program EU-a za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi. Program u razdoblju 2021.-2027. stavlja snažan fokus na društvenu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju i promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

Projekt provodi konzorcij triju partnera: Institut za prekogranična područja iz Srbije, Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi iz Hrvatske i Razvojni centar Novo Mesto iz Slovenije.

Opći cilj projekta je poboljšati kapacitete žena koje žive u pograničnim područjima kroz stvaranje visokokvalitetnih i lako dostupnih mogućnosti učenja za održivi ruralni turizam.

Specifični ciljevi su:

  • Napraviti visokokvalitetnu metodologiju obuke i digitalnu platformu za žene koje žive u pograničnim područjima za održivi ruralni turizam i
  • Educirati pilot grupu žena iz pograničnih područja Srbije, Hrvatske i Slovenije za održivi ruralni turizam

Glavni izazovi s kojima se danas suočavaju žene koje žive i rade u ruralnom gospodarstvu u pograničnim područjima istočne Europe su poteškoće/problemi zbog činjenice da su pogranična područja obično manje dostupna, manje naseljena, s nižim ljudskim potencijalom.

Osim toga, imaju nedostatak informacija o dostupnosti radnih mjesta, nedostatak prilika za diverzifikaciju ruralnog gospodarstva, kao i mogućnosti za obuku i obrazovanje, ograničen pristup resursima znanja i ograničen pristup financijskim i nefinancijskim uslugama . Omogućavanje obuke za njih i stvaranje lako dostupne baze znanja za ruralni turizam izravno će poboljšati kvalitetu mogućnosti učenja za njih.

Osim ovoga, projekt će doprinijeti u još dva područja:

  • Stvaranje i promicanje mogućnosti učenja među svim građanima i generacijama – budući da će Projekt pružiti novi pristup u obrazovanju i potpori ženama u pograničnim područjima kako bi unaprijedile svoje vještine i znanja za ruralni turizam kako bi im pomogle da diverzificiraju svoja pretežno poljoprivredna domaćinstva i poboljšaju svoju cjelokupnu situaciju .
  • Poticanje inovativnih praksi učenja i poučavanja – budući da će Projekt pružiti moderan način pružanja podrške ženama da prijeđu s tradicionalnih poljoprivrednih kućanstava na napredniji – pristup orijentiran na turizam koji će stvoriti bolje prilike za poboljšanje njihovih prihoda i kvalitete života općenito.

Glavni rezultati projekta su:

  • Metodologija obuke za obuku žena iz pograničnih područja u ruralnom turizmu pripremljena i dostupna online za organizacije koje podržavaju ruralno gospodarstvo
  • Organizirana obuka trenerica i obučeno 9 osoba iz partnerskih organizacija za edukaciju žena iz pograničnih područja za održivi ruralni turizam
  • 30 žena osposobljeno za održivi ruralni turizam kroz pilot obuku – po 10 u svakoj partnerskoj zemlji: Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji
  • Kreirana digitalna platforma za održivi ruralni turizam, dostupna online na 4 jezika (engleski, srpski, hrvatski i slovenski)
  • Organizirane 3 prezentacije za 30 organizacija koje podupiru razvoj ruralnog gospodarstva i turizma o razvijenoj metodologiji obuke i digitalnoj platformi

Izbor teme:

Test: TURISTIČKI POTENCIJAL LOKACIJE

Test: TURISTIČKA PROCJENA REGIJE

Test: OSOBNA PROCJENA