Vodič za ruralni turizam

Vodič za ruralni turizam

Ovaj Vodič prvenstveno je namijenjen ženama iz ruralnih područja, ali i svima ostalima koje se žele baviti ili se već bave ruralnim turizmom. Prvenstveno je orijentiran na seoski turizam na seoskim gospodarstvima (agroturizam) i pruža obilje korisnih informacija, savjeta i preporuka koje je moguće vrlo jednostavno i praktično primijeniti.

O ruralnom turizmu

Ruralni turizam ima veliki potencijal za poticanje lokalnog gospodarskog rasta i društvenih promjena zbog svoje komplementarnosti s drugim gospodarskim aktivnostima, doprinosa BDP-u i otvaranje radnih mjesta, kao i mogućnost utjecaja na pravilniji raspored potražnje u vremenu (smanjenje sezonskih utjecaja) i prostorno.

UNWTO shvaća ruralni turizam kao “… vrstu turističke aktivnosti u kojoj je iskustvo posjetitelja povezano sa širokim rasponom proizvoda i usluga općenito povezanih s aktivnostima na otvorenom, poljoprivredom, ruralnim načinom života i kulturom, ribolovom, šetnjom u prirodom“.

Teme

Je li ruralni turizam za vas

Kako razviti održiv posao

Turistička ponuda

Financije

Marketing

Ruralni turizam i žene na selu

Osnaživanje žena od posebne je važnosti u ruralnim područjima. Ruralni turizam koji vode žene, ne samo da stvara radna mjesta i doprinosi gospodarskom rastu, već ima i značajan utjecaj na lokalne zajednice. Osim toga, žene u ruralnim područjima snažni su pokretači promjena jer doprinose inkluzivnijem i pravednijem društvu, osobito ako im se daju jednake mogućnosti i resursi za pokretanje i razvoj poslovanja u ruralnom turizmu.

Smatra se da osnaživanje žena ima pet komponenti:

 • Poboljšanje osjećaja vlastite vrijednosti
 • Pravo na vlastiti ​​izbor
 • Pravo na pristup mogućnostima i resursima
 • Pravo da imaju moć kontrolirati vlastiti život, unutar i izvan doma
 • Osnaživanje da utječu na smjer društvenih promjena u cilju stvaranja pravednijeg društvenog i ekonomskog poretka, na nacionalnoj i međunarodnoj razini

7 glavnih izazova s kojima se žene suočavaju u vođenju posla u ruralnom turizmu

 • Ograničen pristup financijskim sredstvima
 • Balansiranje odgovornosti
 • Neadekvatan sistem podrške
 • Rodna neravnopravnost
 • Ograničeno znanje
 • Nepovoljni društveni uvjeti
 • Samopouzdanje

Vrste ruralnog turizma

Ruralni turizam možemo podijeliti u nekoliko grana. U okviru ovog vodiča koristit će se podjela koja je navedena u Priručniku za bavljenje seoskim turizmom iz 2011. godine, izdan od strane Ministarstva turizma i sporta RH.

RURALNI TOURIZAM

 • seoski turizam
 • turizam u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
 • pustolovni turizam
 • vinski turizam
 • gastro turizam
 • zdravstveni turizam (lječilišta, toplice)
 • lovni turizam
 • vjerski turizam
 • ribarski turizam
 • kulturni turizam

SEOSKI TURIZAM

 • agroturizam
 • ruralni kamp
 • kušaonica
 • etnosela
 • izletišta
 • etnografske zbirke
 • ruralna kuća za odmor
 • seoske manifestacije
 • ruralni B&B (noćenje s doručkom)
 • folklor
 • ruralni obiteljski hotel

AGROTURZAM

 • usluge noćenja
 • ugostiteljske usluge
 • ostale usluge aktivnog odmora na turističkom seoskom obiteljskom gospodarstvu

Među različitim vrstama ruralnog turizma, najprepoznatljiviji je turizam na poljoprivrednim gospodarstvima (seoski turizam), koji se u nekim zemljama naziva i agroturizam.

Preuzmi kompletan tekst vodiča u PDF formatu

Izbor teme:

Test: TURISTIČKI POTENCIJAL LOKACIJE

Test: TURISTIČKA PROCJENA REGIJE

Test: OSOBNA PROCJENA